ASBESTVERREIKER

ASBESTVERREIKER
Onderdeel van Van Eck Verreikerverhuur is de divisie asbestverreiker.nl Voor het op hoogte saneren van asbest (golf)platen en overige asbestproducten is de inzet van een roterende verreiker met werkkooi open-front een veilige en efficiënte methode.

De verreiker in de asbestsanering is uitgerust met:

 • deskundig en ervaren machinist
 • een overdrukfiltersysteem met fijnstoffilter (P1) en absoluut stoffilter (P3)
 • airconditioning (wettelijk verplicht indien de cabine is uitgevoerd met overdrukfiltersysteem)
 • een werkkooi open-front voor twee personen
 • valbeveiligingsmiddelen in de werkkooi

Verder is er in de cabine van de verreiker het volgende aanwezig:

 • een cabinedruk controle-unit
 • een vluchtmasker met P3-filter
 • overall
 • overschoenen

 Voor vragen en/of inhuren van een asbestverreiker kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

WERKWIJZE BIJ ASBESTVERREIKER.NL
Om de kans op emissie van asbestvezels tot een minimum te beperken werken wij met een werkkooi open-front welke op zeer snelle en gemakkelijke manier is af- en aan te koppelen. Dit afkoppelen dient te gebeuren wanneer de platen vanuit de werkkooi in de container gehesen dienen te worden.
Voor het hijsen van de asbest golfplaten maken wij – in plaats van stalen hijskabels – gebruik van éénmalige hijsbanden.

LEVERING HIJSBANDEN
Indien u als saneerder of verreikerverhuurder ook gebruik wilt gaan maken van éénmalige hijsbanden, kunt u voor de levering hiervan bij ons terecht. Voor de specificaties van de éénmalige hijsbanden verwijzen wij u naar de pagina materieel.
Onder de categorie hulpmiddelen kunt u meer informatie over de hijsbanden vinden. Graag maken wij voor u een offerte voor de levering van de hijsbanden. Neem hiervoor contact met ons op.

Voordelen werkkooi open-front in combinatie met éénmalige hijsbanden ten opzicht van stalen hijskabels:

 • Zeer weinig tijd benodigd voor het afkoppelen van de werkkooi
 • Hijsbanden liggen in sparingen zodat ze altijd op de goede plek liggen ten opzichte van de plaatlengte
 • Makkelijk aanpikken hijsbanden door de grote lussen
 • Voldoende lengte van de hijsbanden
 • Zeer weinig tijd benodigd voor het uit de werkkooi hijsen van de asbest (golf)platen
 • Asbest (golf)platen kunnen te allen tijde op de juiste manier in de container geladen worden
 • Scheeftrekken van de golfplaten in de container gebeurt niet wat met stalen hijskabels eronder uit trekken zeer regelmatig gebeurt
 • Kans op emissie en/of breuk wordt tot een minimum beperkt omdat er geen hijskabels onderuit de asbest (golf)platen getrokken hoeven te worden
 • Door de snelle lostijd minder stilstand saneerders welke in de werkkooi werkzaam zijn
 • Saneerder hoeft niet in de container te klimmen om hijskabels kruislings los te gooien
 • Minder kans op blessure / arbeidsongeschiktheid bij saneerder omdat deze niet in en uit de container hoeft te klimmen
 • Geen tijdsverlies omdat hijskabels er niet onderuit getrokken hoeven te worden
 • Hijsbanden ‘loskoppelen’ als platen in de container liggen kan verreikermachinist vanuit de cabine
 • Container kan maximaal beladen worden doordat pakketten niet scheefgetrokken worden
 • Platen hoeven niet met verreiker aangedrukt te worden (wat ook streng verboden is in verband met emissie)
 • Minder tijd voor het aankoppelen van de werkbak
 • Werkbak makkelijker te reinigen omdat deze uit een vlakke vloer bestaat zonder scharniergleuven

EFFICIËNTERE INZET HAALBAAR
Door al deze voordelen is het duidelijk dat een efficiëntere inzet van de asbestverreiker met werkkooi haalbaar is. Dit betekent logischerwijs dat er meer vierkante meters per uur saneren haalbaar is.

PROTOCOL MACHINISTEN
Wij zorgen voor de verspreiding en ondertekening van het ‘protocol machinisten’. Dit is sinds januari 2013 verplicht en dient door zowel de DTA-er als de machinist ondertekend te zijn. Tevens dient dit in de werkmap van betreffend project opgenomen te zijn.

UA-47694445-1