ARBO

ARBOWET
In de bouw wordt zwaar werk verricht en de Arbowet voorziet erin dat zwaar materiaal en materieel op een veilige en verantwoorde manier getild dient te worden. Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beide verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Dankzij de Arbowet wordt de kans op arbeidsongeschiktheid door (te) zwaar tillen tot een minimum beperkt en de inzet van een (roterende) verreiker is hiervoor een logische oplossing. Voorkom ongelukken en rugklachten en maak gebruik van een verreiker met deskundig machinist. Een ideale combinatie.

Klik hier om naar de site te gaan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier kunt u alles vinden over arbeidsomstandigheden.

VOORKOM TE ZWAAR TILLEN
Iedereen in de bouw weet dat er vaak veel te zware materialen met de hand worden getild of met behulp van middelen die hier niet geschikt voor zijn. Dankzij de inzet van een verreiker worden u en uw medewerkers op een efficiënte en arbo-verantwoorde manier ontlast van de zware lichamelijke belasting als gevolg van handmatig til- en draagwerk.

VEILIG WERKEN OP HOOGTE
Een verreiker kan een veilig platform bieden voor werken op hoogte. Zorg voor een veilige werkomgeving en voorkom dat u of uw medewerkers op wankele ladders hoeven te werken. Een steiger opbouwen kan hiervoor een oplossing zijn, maar wanneer dit voor een heel specifieke en korte klus is, kan dit ook veel tijd kosten. Met een verreiker uitgevoerd als hoogwerker heeft u een stabiel en veilig werkoppervlak die makkelijk verplaatsbaar is.

UA-47694445-1